ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ: ನಂ. ಗುರುದೇವ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಟ್ಟೂರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ದಿನಾಂಕ: 28 Jan 2020

ಸ್ಥಳ: Kottur Taluk, Bellary district

ಪಾಲುದಾರನನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು: ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಉನ್ನತಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ