ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ: ನಂ. ಜ್ಞಾನ ಸುಧಾ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಟ್ಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Date/s: 29 Jan 2020

Venue: Kottur Taluk, Bellary district

Organising Partners: ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಉನ್ನತಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ