ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ: ನಂ. ಕೆ ಪಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಮೈಸೂರು

ದಿನಾಂಕ: 04 Feb 2020

ಸ್ಥಳ: Mysuru

ಪಾಲುದಾರನನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು: ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಉನ್ನತಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ