“ಸೈಬರ್-ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ/ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿತನ” ಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಗಚ್ಛಧ್ವಂ ಸರಣಿ ವೆಬಿನಾರ್ 11

ದಿನಾಂಕ: 03 Jun 2020

ಪಾಲುದಾರನನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು: ಸಂಘಟನಾ ಪಾಲುದಾರರು: ಸೈಸೆಕ್ (CySecK )ಮತ್ತು ಐ ಐ ಎಸ್ ಸಿ (IISc)


ವೆಬಿನಾರ್‌ಗಳ  ಸಂಗಚ್ಛಧ್ವಂ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೈಸೆಕ್ (CySecK ) “ಸೈಬರ್-ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಂಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿತನ” ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು / ಅಧ್ಯಾಪಕರು / ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಉಚಿತ ವೆಬಿನಾರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೆಬಿನಾರನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ನ (IISc) ಪ್ರೊ.ವೈಭವ್ ಕಟೇವಾ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ:

ಈ ವೆಬಿನಾರಿನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್-ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಂಗಳು , ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ   ಸವಾಲುಗಳು  ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿತನದ  ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೈಬರ್-ಫಿಸಿಕಲ್ ದಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದರೊಂದಿಗೆ  ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.   ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಈ ಸಿಸ್ಟಂಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿತನದ ಅಗತ್ಯದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಖಾಸಗಿತನದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ.    ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ (ಭೇದಾತ್ಮಕ) ಖಾಸಗಿತನ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ  ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ.

ಉದ್ದೇಶಿತ ಭಾಗಿದಾರರು ಯಾರು?:

ಸೈಬರ್-ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿತನದ  ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹೊಂದಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.

ಈ ವೆಬಿನಾರಿನಲ್ಲಿ  ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿತನಗಳಿಗಾಗಿ   “ಕೇವಲ ಸೈಬರ್” ತಂತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಂಗಳ “ಫಿಸಿಕಲ್/ಭೌತಿಕ” ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ  ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು:

ಏನೂ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

  1. ಸೈಬರ್- ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಂಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿತನ ಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
  2. “ಸೈಬರ್- ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ/ಭದ್ರತೆ” ಮತ್ತು “ಸೈಬರ್- ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ/ಭದ್ರತೆ” ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
  3. “ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಖಾಸಗಿತನ” ದ ಮೂಲಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವುದು

ದಿನಾಂಕ: 3 ಜೂನ್ 2020

ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 5:00 ರಿಂದ 6:30

ಸಭೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ  ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದವರಿಗೆ  ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.