“ಖಾಸಗಿತನ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು” ಕುರಿತು ಸಂಗಚ್ಛಧ್ವಂ ಸರಣಿ ವೆಬಿನಾರ್ 20

ದಿನಾಂಕ: 05 Aug 2020

ಸ್ಥಳ: Webex

ಪಾಲುದಾರನನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು: ಸೈಸೆಕ್ (CySecK )


ವೆಬಿನಾರ್‌ಗಳ  ಸಂಗಚ್ಛಧ್ವಂ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೈಸೆಕ್ (CySecK )  – “

ಖಾಸಗಿತನ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು” ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು / ಅಧ್ಯಾಪಕರು / ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಉಚಿತ ವೆಬಿನಾರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೆಬಿನಾರನ್ನು CySecK ನ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ ನಿರ್ಮಾಣದ   ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಖಾ ಪಾಠಕ್ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ದಿನಾಂಕ: 05 ಆಗಸ್ಟ್ 2020

ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 5:00 ರಿಂದ 6:30

ಸಾರಾಂಶ:

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಈಗ  ಜಂಟಿ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಸೂದೆಯ 2019 ಆವೃತ್ತಿಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ಖಾಸಗಿತನ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿತನ ಕಾನೂನುಗಳು ಬೆಳೆದುಬಂದ  ಇತಿಹಾಸ , ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು  ಈ ವೆಬಿನಾರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.      ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಮಸೂದೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವೆಬಿನಾರ್ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇಶದ ಕಾನೂನಾಗಿ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮಸೂದೆ 2019 ಜಾರಿಯಾದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ  ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಆರಂಭಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಸಭೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಸಾಧನಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು  ಮತ್ತು ಹಾಜರಾದವರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.