"ಕ್ಲೌಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಬ್ರೋಕರ್ (CASB) ಕುರಿತು ಪರಿಚಯ" ಕುರಿತು ಸಂಗಚ್ಛಧ್ವಂ ಸರಣಿ ವೆಬಿನಾರ್ - 19

ದಿನಾಂಕ: 29 Jul 2020

ಸ್ಥಳ: Webex

ಪಾಲುದಾರನನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು: ಸೈಸೆಕ್ (CySecK) ಮತ್ತು ಮೆಕಫಿ


ವೆಬಿನಾರ್‌ಗಳ  ಸಂಗಚ್ಛಧ್ವಂ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೈಸೆಕ್ (CySecK )  –  “ಕ್ಲೌಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಬ್ರೋಕರ್ (CASB) ಕುರಿತು ಪರಿಚಯ” ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು / ಅಧ್ಯಾಪಕರು / ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಉಚಿತ ವೆಬಿನಾರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೆಬಿನಾರನ್ನು ಮೆಕಫಿಯ ಪಾಲುದಾರಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 5:00 ರಿಂದ 6:30

ದಿನಾಂಕ: 29-07-2020

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ:

ಮೆಕಫಿ MVISION ಕ್ಲೌಡ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು  ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಬ್ರೋಕರ್ (CASB). ಇದು ಕ್ಲೌಡ್-ಆಧಾರಿತ, ಬಹು-ಗ್ರಾಹಕ  ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಪಾಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

MVISION ಕ್ಲೌಡ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ:

  1. ಕ್ಲೌಡ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ನಿಯಂತ್ರಂಣ
  2. ಕ್ಲೌಡ್ ಬಳಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
  3. ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ

ಇದು ಯಾರಿಗೆ:

ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳ  ಮಾರಾಟಗಾರರು ನೀಡುವ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವವರು.

ಗಮನಿಸಿ: ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಸಾಧನಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು  ಮತ್ತು ಹಾಜರಾದವರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.